Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 5 2008

Förändringar från och med 18 augusti 2008

 

S-Netilmicin, ny analys

Nedläggning av Amylas, isoenzym

Nedläggning av ALP, isoenzym

Information finns i PDF-dokumentet till höger