Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 6 2007

Förändringar från och med 19 november 2007

 

Ny metod för titrering av irreguljära erytrocytantikroppar hos gravida

Kvantifiering av anti-D (mg/L)

Erytrocytantikroppsscreening på navelsträngsblod

Mer information finns i PDF-dokument till höger.