Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 7 2007

Förändringar från 22 november 2007

 

Hantering av vacutainer- och microtainerrör efter provtagning

Provtagning - slaskrör

B-SR (Sänka)

Mer information finns i PDF-dokument till höger.