Planerat driftstopp IT-system C5 - Klinisk kemi och Mikrobiologi

Söndagen 27/8 från kl 10:00 är IT-systemet C5 på Klinisk kemi och Mikrobiologi ur drift pga underhållsarbete.

Driftstoppet kommer pågå större delen av dagen.

Detta medför arbete med driftstoppsrutiner.

I första hand utförs analys på akutmärkta rör. Det går bra att beställa de akuta proverna i VAS.

Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser. Kontrollera att er fax är på och fungerar.

Undvik i möjligaste mån kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion.

Vi har under stoppet inte möjlighet att ta fram tidigare resultat från vårt IT-system.

Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

Meddelande läggs ut på intranätet när arbetet är färdigställt och driftstoppsrutiner upphör.