Laboratoriet informerar - Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi mikrobiologi 140121

Vakuumrör för urinprover

Vi inför nu vakuumrör för all urinprovtagning till Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi.
Det nya röret innebär förbättrad provhantering och hygien.

Upphandlat provtagningsmaterial

 


Rör urin vakuum + överföringsstrå, Mediq art.nr 50735

Bägare Urin
Mediq art nr 20911
Lock till bägare urin
Mediq art nr 3367

Burk med lock 100ml
Mediq art nr 21309
Urinuppsamlingskärl
Mediq art nr 22023

- Alla kärl ska vara märkta med patientens identitet före fyllnad.
- Patienten kissar direkt i bägaren/uppsamlingsdunken.
Om patienten ska lämna prov taget i hemmet finns särskild bägare med skruvlock.
OBS! Urin får aldrig tas i rondskål av papper då detta kan störa vissa analyser.
 

Instruktion för urinprovtagning i vakuumrör

Vårdpersonal  överför urinen till vakuumröret via ett överföringsstrå
- Blanda urinen väl.
- Stick ner överföringsstrået i urinen.
- Tryck i vakuumröret i hylsan. Röret fylls nu automatiskt tills vakuum är slut.
- Dra ut röret ur hylsan innan strået lyfts upp ur urinen.

 

- Lämna provröret till laboratoriet
- Tömd bägare kan kasseras som vanligt hushållsavfall.
- Överföringsstrået ska kassera som skärande stickande avfall.

Det nuvarande röret ska fortfarande användas för Csv-analyser etc till Klinisk kemi.
För mer information se respektive analys i Analysförteckningen.
Nytt artikelnummer hos Mediq är 50206.

 

Rör Centr Pl 16x100mm V-B Gul Kork, Mediq art.nr 50206

 

Vid frågor kontakta:

Klinisk kemi 
Martin.Samuelsson@regionhalland.se 
tfn 035-13 18 05

Klinisk mikrobiologi
Agneta.Enqvist@regionhalland.se
tfn 035-13 18 42