Laboratoriet informerar - Klinisk Patologi och Cytologi 140117

För att laboratoriet skall påbörja preparationen av ett Prov behövs en Remiss.

Vi ber därför alla avdelningar som sänder prov till oss att se över sina rutiner vid skickandet av prov och remiss till oss.

Skickar ni prov men ingen remiss.

 Resultat: Provet får Vänta, vänta och vänta……..Långa svarstider, patient får vänta på svar ibland stor oro. Om ej remiss anländer inom 3 dagar måste vi ringa och påminna, detta merarbete debiterar vi i nuläget 377 kronor för.

 

Skickar ni remiss men inget prov

Resultat: Vår personal måste ringa och fråga er var provet är? =Merarbete Efter 6 månader makuleras remissen.

 

För allas bästa: Skicka prov och remiss samtidigt.

 Resultat: Ni slipper våra telefonsamtal→Kortare svarstider→Patienten får svar→Mindre oro→Billigare ingen extra debitering.

Välkomna på studiebesök så får ni se hur vi arbetar.

Vänligen

Avdelningschef Monica Rolling

Kvalitetssamordnare  Ann-Charlotte Gustavsson