Laboratoriet informerar - klinsik kemi Nr 3 2005

Förändringar fr o m 14 september 2005

 

Albuminkorrigering av P-Calcium upphör

Fecalt Calprotektin, ny markör vid gastrointestinala sjukdomar

Elektrolyter, Glukos och Laktat kan fås på B-Blodgasbeställning

Amnion-AFP (alfa-Fetoprotein)

På ny tjänst

Information finns i PDF-dokument till höger