Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 3 2007

Förändringar fr o m 20 mars 2007

 

S-S100

Absolut GFR

Pt-Svettest (Svett-Klorid), nytt referensintervall

P-NT-proBNP analyseras nu även på laboratoriet i Varberg

Mer information finns i PDF-dokument till höger.