Ändrad rutin vid återrapportering av blodkomponenter

LABORATORIET INFORMERAR - Transfusionsmedicin                                                                                                                         

Förändring fr.o.m. 2 juni 2016

Vid transfusionskontrollen i InterInfo blir blodkomponenterna återrapporterade automatiskt.

Dokumenten i Ledningssystemet är omskrivna:

InterInfo - användning på vårdavdelning (Word-dokument, 125 kB)

InterInfo - driftstopp och blodtransfusion (Word-dokument, 48 kB)

Utgår: Vårdriktlinje: Blodtransfusion vid driftsstopp InterInfo

 

Vid frågor kontakta:

Annika Elb
Annika.Elb@regionhalland.se 
Tfn 035-13 18 28

Marie Karlsson
Marie.E.Karlsson@regionhalland.se 
Tfn 035-13 18 28

Kerstin Andersson
Kerstin.Andersson@regionhalland.se 
Tfn 0340-48 14 28