DNA Fetal RhD (Fetal RHD-screen)

LABORATORIET INFORMERAR - Transfusionsmedicin

Förändring fr.o.m. 1 januari 2017

Kvinnohälsovården i Halland kommer att börja ta prov för DNA Fetal RhD (Fetal RHD-screen).

Prov taget i Halland ska alltid skickas till Avd för Transfusionsmedicin Halmstad för registrering. Transfusionsmedicin Halmstad ordnar vidare transport till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin i Lund. På grund av provets hållbarhet ska det vara Avd för Transfusionsmedicin Halmstad tillhanda senast onsdag eftermiddag.

Remiss: Fetal RHD-screen, Skåne
Remiss kan erhållas på: Remiss Fetal RHD-screen                       

Provtagning: EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp.
Rör får inte avproppas på grund av risk för kontamination.

  

Vid frågor kontakta:

Annika Elb

Annika.Elb@regionhalland.se

Tfn 035-13 18 28