Transfusionsaggregat för trombocyter vid Hallands sjukhus Halmstad

LABORATORIET INFORMERAR - Transfusionsmedicin 170306

Förändring fr.o.m. 20 mars 2017

Transfusionsaggregat för trombocyter vid Hallands sjukhus Halmstad
Vid beställning av trombocytkoncentrat har Avd för Transfusionsmedicin Halmstad bifogat transfusionsaggregat. Detta upphör nu. Använd transfusionsaggregat Mediq art.nr 20049, d.v.s. det aggregat som används vid transfusion av erytrocyter och plasma.

Transfusionsaggregat

Vid frågor kontakta:
Specialist BMA Monica Pehrsson
Monica.Pehrsson@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 28

Specialist BMA Annika Elb
Annika.Elb@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 28