Titrering av irreguljära erytrocytantikroppar hos gravida

LABORATORIET INFORMERAR - Transfusionsmedicin 180321

Förändring fr.o.m. 4 april 2018

Titrering av irreguljära erytrocytantikroppar hos gravida
Transfusionsmedicin Halland förändrar rutinen för titrering av irreguljära erytrocytantikroppar hos gravida, den nya rutinen ger högre resultat.

Denna förändring medför en harmonisering för svarsrutinerna, d.v.s. samma resultat erhålls i Halland som vid regionblodcentralerna. Under en övergångfas kommer vi att rapportera resultatet av titern med svar enligt både den nya och gamla rutinen.

På gravida kvinnor immuniserade med irreguljära erytrocytantikroppar av klinisk betydelse för fostret undersöks titern för antikroppen ifråga.

Tidigare har vi använt oss av screen-titrering från <8 och uppåt (16, 32, 64 osv).
Gravida som är titrerade enligt metoden, den första ++ positiva reaktionen = titer, titreras med denna metod under graviditeten.

Den nya rutinen för gravida innebär titrering enligt metoden 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 osv, den första + positiva reaktionen = titer. Detta medför att titern är ca 2 titersteg högre än ovan. Denna rutin ger högre resultat och överensstämmer således med vår omvärld.

 

Vid frågor kontakta:
BMA/specialist Annika Elb
Annika.Elb@regionhalland.se
Tfn: 035-13 18 94 eller 035-13 18 28

Överläkare Tom Lundahl
Tom.Lundahl@regionhalland.se
Tfn: 035-13 18 10