MCV och MCHC - ändrat referensintervall för barn

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 180109

Förändring fr.o.m. vecka 3 2018

MCV och MCHC - ändrat referensintervall för barn
Barnreferensintervallen för MCV och MCHC justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. Efter förändringen ser de ut på följande sätt:

Erc(B)-MCV    
  0-23 timmar: 98 - 118 fL
  1-3 dagar: 95 - 121 fL
  4-6 dagar: 88 - 126 fL
  7-13 dagar: 86 - 124 fL
  2-3 veckor: 85 - 123 fL
  4-7 veckor: 77 - 115 fL
  2-5 mån: 74 - 108 fL
  6 mån-1 år: 70 - 86 fL
  2-5 år: 75 - 87 fL
  6-11 år: 77 - 95 fL
  Flickor 12-17 år: 78 - 102 fL
  Pojkar 12-17 år: 78 - 98 fL

Referensintervallet för vuxna förblir oförändrat: 82 - 98 fL

Erc(B)-MCHC    
  0-23 timmar: 300 - 360 g/L
  1-3 dagar: 290 - 370 g/L
  4-13 dagar: 280 - 380 g/L
  2-7 veckor: 290 - 370 g/L
  2 mån-1 år: 300 - 360 g/L
  2-17 år: 310 - 370 g/L

Referensintervallet för vuxna förblir oförändrat: 317 - 357 g/L

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94