Pt-Blödningstid (IVY) försvinner ur analyssortimentet

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 

Förändring fr.o.m. 1 januari 2016


Pt-Blödningstid (IVY) försvinner ur analyssortimentet
Blödningstidsbestämning kommer inte längre att hanteras av Klinisk kemi Halland.

Motivet till att lägga ned blödningstidsbestämning är att testet inte kan rekommenderas för att prognosticera klinisk blödningsbenägenhet, det är helt enkelt inte tillräckligt bra.

Beslutet har förankrats hos läkare som ansvarar för vårdriktlinjer där blödningstiden tidigare har nämnts. Ett allmänt utskick om blödningstidens status har också gått ut brett till läkare vid Hallands sjukhus under hösten 2015 utan att det framkommit önskemål att behålla testet.

Något alternativt test till blödningstidsbestämning finns inte tillgängligt utan anamnesen är avgörande för en bedömning av patientens blödningsbenägenhet.


Vid frågor kontakta:
Maria.Held@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 97