Säkerhetsmeddelande angående Afinion CRP från Alere

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 2016-08-16

För mer information, se bifogat dokument.

Vid frågor kontakta Charlotta Jonsson på Alere:

charlotta.jonsson@alere.com
Tfn 08-544 812 18