Utökad service vid blododling

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2018-10-18

Nu kan blododlingar inkuberas direkt alla tider på dygnet vid sjukhuset i Halmstad.

För att få optimalt utbyte vid blododling bör flaskorna komma till labbet inom 2 timmar. Där registreras de i lab-datasystemet och sätts in i ett särskilt blododlingsskåp. Nu har samarbetet utökats med personalen vid Klinisk kemi och blododlingar inkuberas kontinuerligt dygnet runt. Detta sker under förutsättning att blododlingsflaskorna är rätt märkta och att remissen är sänd i VAS.  VAS-etiketterna ska sitta vertikalt och inte dölja QR-koden.

Blododlingsflaskor

Vid frågor kontakta:

Ingegerd Sjögren, mikrobiolog

Ingegerd.Sjogren@regionhalland.se

Tfn: 035 – 13 18 53