Övergången från Apoteket AB till Apotekstjänst är nu klar

Nu är överföringen från Apoteket AB till Apotekstjänst av patientuppgifter som gäller dosdispenserade läkemedel klar. I förra veckan började Apotekstjänst leverera dospåsar till Halland. Övergången har gått bra. Dock inträffade ett leveransfel i förra veckan, men detta rättades snabbt till.

I Halland har cirka 6.200 patienter dosdispenserade läkemedel. Uppgifter för alla dessa har nu flyttats över från Apoteket AB till Apotekstjänst och under förra veckan började Apotekstjänst leverera till Halland. Övergången har följt tidsplanen och fungerat mycket bra.


Fel i leverans
I torsdags (23 maj) upptäcktes dock ett fel i IT-applikationen PharmaDos. Felet innebar att det på vissa dospåsar angivits ett dygns förskjutning framåt i tiden av intagstillfällen vid oregelbunden dosering, för ordinationer som registrerats mellan oktober 2012 och mars 2013. Istället för doseringstid t ex tisdag och torsdag, kunde det alltså stå onsdag och fredag istället. Felet berörde 66 hemmaboende och 76 patienter i särskilt boende (totalt 142 personer). Ingen patient hade fått fel läkemedel eller fel antal tabletter.


Noggrann analys
De felaktiga leveranserna spårades och riskbedömning genomfördes, då representanter för Apotekstjänst samrådde med bl a chefläkare Magnus Tenfält och tillsammans gjordes en noggrann analys och utvärdering av eventuell påverkan på patientsäkerheten. Endast tre patienter bedömdes vara i behov av nya dos-påsar. Dessa tre patienter har kontaktats och fått ny leverans.
För övriga berörda patienter bedömdes det inte föreligga någon medicinsk risk. Dessa patienter får ett brev undertecknat av chefläkare Magnus Tenfält, med följande utlåtande:
"Efter en medicinsk granskning bedömer jag att det inträffade inte medför några risker för Din del. Den tillfälliga förskjutningen av doseringstillfället för vissa av Dina läkemedel kommer inte att få några negativa konsekvenser för Din hälsa."


Felet är nu åtgärdat  - leveranserna korrekta
Felet i IT-applikationen rättades till av Apotekstjänst inom några timmar efter att det upptäcktes och sedan dess är leveranserna korrekta.