Läkemedelshantering i sluten vård, närsjukvård och kommunal omsorg

Klicka på bilden så kan du läsa hela häftet på 60 sidor.

Syftet med detta hanteringshäfte är att ge en överblick över de regelverk som gäller för läkemedel inom hälso- och sjukvård. Detaljerade rutiner och anvisningar för hantering av läkemedel finns i ledningssystemen för de olika förvaltningarna inom Region Halland. 

Den mest förekommande behandlingsformen inom sjukvården är läkemedelsterapi. Läkemedelshantering innefattar ordination, iordningsställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel.

Läkemedelshanteringshäftet har reviderats på uppdrag av Läkemedelskommittén Halland. Läkemedelskommittén är Region Hallands expertorgan i frågor som rör läkemedel.
Ordförande i arbetsgruppen har varit Maria Wilhelmsson, apotekare på Läkemedelsenheten Hallands sjukhus Halmstad.

Häftet kan beställas från Regionens Broschyrbeställning. Broschyrbeställning