Läkemedelskommittéer i Sverige

Läkemedelskommittéerna skall genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget.

Enligt lag skall det i varje landsting finnas en eller flera läkemedelskommittéer, med företrädare för farmacevtisk och medicinsk expertis.

Rekommendationerna skall vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Alla landsting och regioner skall utfärda ett lokalt reglemente med föreskrifter om läkemedelskommitténs verksamhet och arbetsformer.