Mötesdatum och Protokoll

På den här sidan kan du hitta Läkemedelskommittén Hallands mötesdatum samt hämta hem protokoll från kommitténs möten efterhand som de är justerade.

Onsdagen den 12 september 2018
Kl. 8.30-12.00

Onsdagen den 10 oktober 2018
Kl. 8.30-12.00

Onsdagen den 5 december 2018
Kl. 8.30-12.00