Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

Landstinget arbetar med nationellt ordnat införande av nya läkemedel. Syftet med nationellt ordnat införande är att åstadkomma en kostandseffektiv och ändamålsenlig användning av nya medel , och en jämlik vård för alla patienter i hela landet.

På Janusinfo finns information om nya läkemedel som införs nationellt eller som kan vara aktuella för nationellt ordnat införande. Här finns kunskapsunderlag, rekommendationer och information om vilka läkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande. Här beskrivs också hur den nationella processen för ordnat införande fungerar.

Syftet med nationellt ordnat införande är att åstadkomma en kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel, för alla patienter, i hela landet.

Mer information på Janusinfo

Klicka här för att se regionala beslut

Nationell process