Pascal ordinationsverktyg

Pascal är ett ordinationsverktyg för läkemedel och handelsvaror. Pascal ordinationsverktyg ska användas i Halland av hälso- och sjukvårdspersonal inom region, kommun och privata vårdgivare som har ett behov av att se eller ordinera läkemedel eller handelsvaror på en person som har dostjänsten.

Ni kan nå Pascal ordinationsverktyget via https//:www.eordinationpascal.se 
eller via sjunet https://www.eordinationpascal.sjunet.org/

För att logga in i systemet krävs säker inloggning med SITHS kort och identifiering med 6 siffrig PIN kod, samt koppling till tjänstekatalogen HSA och säkerhetstjänstens för autentisering. I Halland är Hallandskatalogen en del av HSA.

Om åtkomst saknas till Pascal ordinationsverktyg gäller reservrutin för dosordinationer, det vill säga aktuella dosordinationer registreras på dosrecept och faxas till berört dosapotek.

Som vårdenhet eller enskild användare av Pascal ordinationsverktyg rekommenderar Region Halland er att prenumerera på nyhetsbrev för Pascal ordinationsverktyg samt information om driftavbrott i Pascal ordinationsverktyg.

Hur ni använder er av webbapplikationen får ni mer information om i E-learningen.

Ytterligare information om Pascal ordinationsverktyg, säkerhetskrav och systemkrav finns på Inera AB:s hemsida.