Rekommenderade läkemedel

Terapigrupperna i Läkemedelskommittén Halland har tagit fram två stycken rekommendationslistor. En för läkare och en för sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Av listorna framgår det vilket/vilka preparat som rekommenderas vid respektive indikation. Syftet med dessa förteckningar är att ge förskrivarna stöd vid val av preparat vid receptförskrivning.

Klicka på respektive bild för att få fram Rekommenderade läkemedel och Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Varje Terapigrupp har ansvar för sin del av listan. De urvalskriterier som är grunden för de preparatrekommendationer som görs, är preparatets medicinska ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.

Tryckta rekommendationslistor beställs via Broschyrbeställningen

Framsida rekommenderade läkemedel läkare

För ett 25-tal indikationsområden har Terapigrupperna även skrivit terapirekommendationer. Här finns bakgrund och motiv till de preparatval som gruppen gjort samt hur läkemedlen bör användas.

 Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor 2018

Distriktssköterskornas förskrivningsrätt är annorlunda konstruerad än läkarnas fria förskrivningsrätt. Läkemedelsverket bestämmer för vilka indikationer samt vilka preparat som distriktssköterskor får förskriva.