Mötesdatum och Protokoll

På den här sidan kan du hitta Läkemedelskommittén Hallands mötesdatum samt hämta hem protokoll från kommitténs möten efterhand som de är justerade.

Onsdagen den 6 december 2017
Kl. 8.30-12.00

Onsdagen den 14 februari 2018
Kl. 8.30-12.00

Onsdagen den 28 mars 2018
Kl. 8.30-12.00

Onsdagen den 9 maj 2018
Kl. 8.30-12.00