Mötesdatum och Protokoll

På den här sidan kan du hitta Läkemedelskommittén Hallands mötesdatum samt hämta hem protokoll från kommitténs möten efterhand som de är justerade.

Onsdagen den 13 september 2017
Kl. 8.30 -12.00

Onsdagen den 25 oktober 2017
Kl. 8.30-12.00

Onsdagen den 6 december 2017
Kl. 8.30-12.00