Utbildningar

Läkemedelskommittén Halland arrangerar utbildningar i form av  seminarier och föreläsningar för fortbildning av sjukvårdens personal inom läkemedelsfrågor. Huvudsakligen berör utbildningarna läkemedelsterapi men även andra aktuella läkemedelsfrågor tas upp. Alla arrangemang är fullständigt producentobundna och som föreläsare anlitas regionala och nationella experter.

Till vänster på denna sida kan du välja mellan utbildningar för läkare respektive utbildning för sjuksköterskor med förskrivningsrätt.