Ångest - Depression - ADHD Barnpsykiatri - Suicid

Uppdatering i praktisk psykiatri

Utbildningen gavs under våren 2009 i Kungsbacka, Varberg och Halmstad

Material från utbildningen finns att hämta genom att öppna pdf-filerna. Filerna är upphovsrättsligt skyddade.

Följande ämnen behandlades:

  • Barn och ungdomspsykiatri -- Vad kan göras på primärvårdsnivå?
  • ADHD/Autism hos vuxna -- Diagnostik och behandling. Vem  gör vad?
  • Behandling av ångest och depressioner -- Nationella riktlinjer i praktiken
  • Suicid -- Riskfaktorer och prevention

Programansvariga:
Per Olof Andersson, öl Barn/Ungdomspsykiatriska mottagningen, Varberg
Håkan Jarbin, chöl Barn/ungdomspsykiatrin i Halland
Elisabeth Raine, öl Ungdomspsykiatriska mottagningen, Halmstad
Iris Förstberg, öl Vuxenpsykiatriska mottagningen, Varberg
Maria Staroscinski, chöl Psykiatrin södra Halland
Johan Sandelin, chöl Barn/ungdomspsykiatrin i Halland