Barn och Läkemedel

Läkemedelskommittén Halland arrangerade den 17 maj en utbildning i Falkenberg, om Barn och Läkemedel. Material från utbildningen finns som pdf-filer till höger på denna sida. Allt material som läggs upp är upphovsrättsligt skyddat.

Föreläsare
Per Nydert, apotekare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus
Ellen Vinge, klinisk farmakolog, LOK-ordförande och LK-ordförande i Kalmar
Moderator
Kent Åke Henricson, Barn- och ungdomskliniken, Hallands sjukhus, Halmstad

Programmet innehöll bl a.

 • Läkemedelskinetik och dynamik vid olika åldrar
  Hur skiljer sig barn från vuxna?
 • Läkemedel, kinetik och dynamik under graviditet
  Hur påverkas fostret?
 • Barn och kliniska prövningar
  Från oetiskt till etiskt och nödvändigt
 • Vilka läkemedel får barn i Halland
  En sammanfattning av läkemedelsanvändningen
 • Säkra läkemedel till barn
  Journaler, ordinationsstöd, beslutsstöd och praktiska råd