Bensår och trycksår

Seminariet genomfördes hösten 2010. Materialet finns att läsa genom att öppna PDF-filen till höger. Filerna är upphovsrättsligt skyddade.

Föreläsare

Karin Andersson, läkare, Hudkliniken, Länssjukhuset i Halmstad
Anita Hallén, sjuksköterska, Infektionskliniken, Länssjukhuset i Halmstad
Pia Malm, undersköterska, Kirurg och onkologikliniken, Länssjukhuset i Halmstad