Endokrinologiskt smörgåsbord - få ordning på hormonerna!

Föreläsningsmaterialet finns att läsa genom att öppna PDF-filen till höger. Filerna är upphovsrättsligt skyddade.

Utbildningen gavs i Kungsbacka, Varberg och Halmstad under februari - mars 2010 och behandlade följande teman:

  • Hypotyreos, manifest eller subklinisk - när Levaxin?
  • Hypertyreos
  • Hyperkalcemi/hyperparathyroidism
  • Addison. Ovanlig men viktig att hitta
  • Orientering och uppdatering om ovanligare endokrinologiska tillstånd: Cushing, akromegali, prolaktinstegring/PCOS

Programansvariga:
Jonathan Mulenga, överläkare medicinkliniken, Sjukhuset i Varberg
Stefan Sjöberg, docent, överläkare medicinkliniken, Länssjukhuset i Halmstad
Mikael Lundborg, specialist i allmänmedicin och ordförande i Läkemedelskommittén