Förmaksflimmer - Hypertoni

I maj gavs utbildningen om Förmaksflimmer - Hypertoni i Varberg, Kungsbacka och Halmstad.

Föreläsare var Johan Engdahl, universitetslektor, med dr, överläkare kardiologi Halmstad och Anders Hernborg, hedersdr, allmänläkare VC Hyltebruk.

Föreläsningsmaterialet som är upphovsrättsligt skyddat, finns att läsa, som en pdf-fil till höger på denna sida.

Under föreläsningen tog man bl a upp:

  • Hur diagnosticerar och behandlar vi förmaksflimmer? Basal utredning. Indikation för och val av antikoagulantia? Screening? Vad skall allmänläkaren göra och vad skall kardiologen göra? 
  • Hypertoni – diagnos och utredning.  Behandling av primär hypertoni – icke-farmakologisk och farmakologisk.  Sekundär hypertoni? När remittera? Vad menar senaste guidelines?
  • De nya Terapirekommendationerna