Infektioner och vaccinationer

Läkemedelskommittén Halland arrangerar under mars månad utbildning om Infektioner och vaccinationer. Utbildningen ges i Varberg, Halmstad, Kungsbacka. Material från utbildningen publiceras som pdf-filer till höger på denna sida. Allt material som läggs upp är upphovsrättsligt skyddat.

Programmet innehåller:
1) Antibiotika
2) Ny faecesdiagnostik med PCR
3) Vaccinationer - vilka sjukdomar ska man skydda emot?
4) Nya riktlinjer för hälsoundersökning Tuberkulos

Våra föreläsare är:
Mats Erntell, smittskyddsläkare, Smittskydd Halland
Ann Åkesson, infektionsläkare och bitr smittskyddsläkare, Smittskydd Halland
Arne Kötz, överläkare, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus
Helena Hallgren, specialistläkare, Infektionskliniken, Hallands sjukhus
Daniel Wide, specialistläkare, Infektionskliniken, Hallands sjukhus