Inflammatorisk reumatisk sjukdom, artros och smärta

Föreläsningsmaterialet finns att läsa genom att öppna PDF-filen till höger. Filerna är upphovsrättsligt skyddade.

Utbildningen gavs under hösten 2009 i Kungsbacka, Varberg och Halmstad.