Ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt

Läkemedelskommitténs utbildningsserie för hösten 2015 handlar om Ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt.

Under föreläsningarna  tog man upp Instabila plack, akut koronart syndrom, PCI och hjärtsviktsbehandling.

I Kungsbacka föreläste Bengt Sandstedt och Johan Pontén, överläkare på medicinmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka, respektive medicinkliniken Halmstad.

I Halmstad föreläste överläkare Eva Velebová, överläkare Ulf Ahremark och ST-läkare Jacob Söderlind, medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad.

Föreläsningsmaterialet finns att läsa genom att öppna pdf-filerna till höger på denna sida. Materialet är upphovsrättsligt skyddat.