Långvarig smärta - hur kan vi hjälpa patienten?

Läkemedelskommittén Halland arrangerar utbildningseftermiddagar i Varberg, Kungsbacka och Halmstad om Långvarig smärta, i mars månad. Material från utbildningen finns som pdf-filer till höger på denna sida. Allt material som läggs upp är upphovsrättsligt skyddat.

Programmet innehöll:

  • När smärtan är sjukdomen - mekanismen och behandling, hur kan vi hjälpa?
  • Den nya mottagningen för smärtrehabiliteringen presenterar sin verksamhet.
  • Läkemedel vid smärta - highlights från våra nya Terapirekommendationer

Föreläsare:
Anders Källgård, överläkare Rehab klin, Hallands sjukhus
Karin Edler, sjukgymnast, Rehab klin, Hallands sjukhus
Patrik Olsson, apotekare, Läkemedelsenheten, Hallands sjukhus
Stefan Bergman, utvecklingschef, Regionkontoret, Region Halland