Patienter med smärta

En utmaning - Här har du verktygen!

Samtliga föreläsare från SMÄRTDAGEN den 19 april 2007 har lämnat undervisningsmaterial, som finns att hämta genom att öppna pdf-filerna.

Lars Erik Dyrehag, Håkan Samuelsson, Mats Brittberg, Kristina Widmark, Sverker Nilsson, Johan Hiselius, Stefan Bergman, Peter Währborg

Pdf-filer är upphovsrättsligt skyddade.