Perifer artärsjukdom och arteriella bensår

Läkemedelskommittén Halland arrangerade under april månad utbildning om Perifer artärsjukdom och arteriella bensår. Utbildningen gavs i Varberg, Halmstad, Kungsbacka. Material från utbildningen finns som pdf-filer till höger på denna sida. Allt material som läggs upp är upphovsrättsligt skyddat.

Program

  • Tonvikt på kirurgiska möjligheter vid svårare arteriell ischemi i benen, medicinsk sekundärprevention vid generaliserad arterioskleros, handläggning vid ischemiska sår.
  • Kort om aortaaneurysmscreeningen och TIA/karotisstenos.
  • Effekten av systematisk träning vid claudicatio. Påverkar läkemedel symtomen?
  • ”Diabetesfoten”. När är vi konservativa och när är vi ”operativa”? Behövs speciella mottagningar för diabetessår? Är amputationsrisken (ovanför ankeln) högre för diabetiker i Halland än annorstädes?
  • Blodtryck 170/80 mm Hg i hö arm, 155/75 mm Hg vä arm. Vad gör du?

Föreläsare
Peter Danielsson, överläkare och kärlkirurg Halmstad, Ann Åkesson, överläkare och infektionsläkare Halmstad, Anders Hernborg, allmänläkare och f.d. informationsläkare Läkemedelskommittén Halland