Producentobunden info för sjuksköterskor

Under hösten ges föreläsningar vid 8 tillfällen, för regionens sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Programmet innehåller

  • Korta nyheter
  • Återkoppling från enkäten 2011
  • Genomgång av aktuella blodtrycksmediciner och Nya antikoagulantia
  • Dialog

Föreläsare:
Katarina Möller, informationssköterska, Läkemedelskommittén
Magnus Bengtsson, informationsapotekare, Läkemedelskommittén

Till höger på sidan kan man hämta hem både aktuellt utbildningsmaterial och förra årets.