Psykosocial ohälsa i skolåldern

Läkemedelskommittén Halland och Arbetsgruppen Barnhälsa i fokus anordnade ett välbesökt fortbildningsmöte i Varberg 20 maj 2016, under rubriken Psykosocial ohälsa i skolåldern.

Föreläsare var docent Kristina Berg Kelly, Göteborg och barnhälsovårdsöverläkare Laslo Erdes, Borås.

Föreläsningsmaterial finns att läsa genom att öppna pdf-filerna till höger på denna sida. Materialet är upphovsrättsligt skyddat.