Sår - Sex - Antibiotika

Ett seminarium med diskussion och dialog om infektioner

Moderator: Smittskyddsläkare Anders Lindberg, ordförande i STRAMA-Halland

 

Infektioner berör ett stort antal patienter. Förändringar av utredning och terapi pågår ständigt.

Ny kunskap påverkar behandling och detta behöver diskuteras.

Även riskerna med resistensutveckling om antibiotika används felaktigt är anledning till att mötas och utbyta åsikter om när och med vilka preparat behandling bör ske.

 

Föreläsningsmaterialet finns att läsa genom att öppna PDF-filerna till höger på sidan. Materialet är upphovsrättsligt skyddat.