Solen - vän eller fiende? / Använd Aldrig Antibiotika Alltid

En eftermiddag - Två ämnen

Hudcancer ett växande hälsoproblem

Temaeftermiddag om rationell antibiotikaanvändning

Utbildningsmaterialet till höger på denna sida, är upphovsrättsligt skyddat. Karin Anderssons och Kerstin Lundhs bilder kan fås efter kontakt med Läkemedelskommitténs kansli. Tel 035-136520 eller mail lakemedelskommitten@regionhalland.se

Program

  • Premaligna och maligna hudförändringar. Diagnostik och handläggning i primärvården.
  • Hudcancer – Hur vanligt är det och varför? Diagnostiska problem – är det hudcancer?
  • Aktiniska keratoser och skivepitelcancer.
  • Basaliom
  • Dysplastiska nevi och melanom

 

  • Antibiotikaförskrivningen och det nationella förskrivningsmålet 250 recept/1000 invånare – evidensbaserad förskrivning leder till målet 2014
  • Nya antibiotikapolicyn för slutenvården - ny lathund och uppdaterad antibiotikaguide.

Programansvariga
Karin Andersson, hudläkare Hudkliniken HS; Kerstin Lundh, hudläkare Hudkliniken HS;
Mats Erntell, Smittskyddsläkare; Helena Hallgren, infektionsläkare Infektionskliniken HS; Magnus Bengtsson, Informationsapotekare LkH

Utbildningsseminarier ges under september månad i Varberg, Kungsbacka och Halmstad.