Terapeutiska kvoter bakom kulisserna

Materialet finns att läsa genom att öppna PDF-filen till höger. Filerna är upphovsrättsligt skyddade.

Utbildningen gavs i Kungsbacka, Varberg och Halmstad under mars-april 2010 och följande diskuterades:

  • Varför terapeutiska kvoter? Kvalitetshöjare - diskussionsstimulerare
  • På vilken grund står nuvarande kvoter ? Bra eller dåliga?
  • Hur ser det ut idag? Finns anledning förändra?
  • Presentation av och diskussion om kommande kvoter
  • Har du idéer om någon ny kvot?

Programansvariga:

Mikael Lundborg, specialist i allmänmedicin och ordförande i Läkemedelskommittén
Anders Hernborg, informationsläkare
Mats Erntell, smittskyddsläkare