Typ 2-diabetes i fokus

Föreläsningsmaterialet finns att läsa genom att öppna PDF-filen till höger. Filerna är upphovsrättsligt skyddade.

Utbildningarna gavs i Kungsbacka, Varberg och Halmstad i nov-dec 2009 och man tog upp:

  • Halland i Nationella Diabetesregistret, NDR
  • Opportunistisk screening av personer med hög risk för diabetes
  • Hjärt-kärlprevention hos typ 2-diabetiker. Blodtryck och statiner. ASA?
  • Mål och medel för blodsockerreglerande behandling hos nyupptäckta resp. äldre diabetiker. Insulinbehandling till vem och hur?
  • Riktlinjer om självkontroller av blodsocker
  • Levnadsvanor: Rökstopp, fysisk aktivitet. (Kostråd via SBU våren 2010!)
  • Övrigt: Frågestund - diskussion på slutet

Medverkande föreläsare:

Jonathan Mulenga, överläkare medicinkliniken i Varberg
Stefan Sjöberg, docent, överläkare medicinkliniken i Halmstad
Ina Dagis, allmänläkare på VC Åsa
Anders Hernborg, allmänläkare och informationsläkare Läkemedelskommittén