Vardagsinfektioner

Handläggning av vardagsinfektioner i öppen vård.

Angelägen fortbildning för sjuksköterskor

 

 

Under våren 2009 gav STRAMA och Läkemedelskommittén Halland en interaktiv utbildning för sjuksköterskor inom Vårdval Halland och Sjukvårdsupplysningen.

Material från utbildningen finns att hämta genom att öppna pdf-filerna. Filerna är upphovsrättsligt skyddade.