Information om arrangemanget

Läkemedelskommittén Halland arrangerar utbildningar i form av  seminarier och föreläsningar för fortbildning av sjukvårdens personal inom läkemedelsfrågor. Huvudsakligen berör utbildningarna läkemedelsterapi men även andra aktuella läkemedelsfrågor tas upp. Alla arrangemang är fullständigt producentobundna och som föreläsare anlitas regionala och nationella experter.

Program

En del av innehållet:

  • Hur fungerar och arbetar palliativa teamen i Halland
  • Hur kan vi samarbeta på bästa sätt kring våra patienter
  • Dialog och frågor

Mer detaljerat innehåll kommer närmare hösten.

Vi vill gärna ha in önskemål om vad ni vill att vi tar upp och/eller frågeställningar. Maila till katarina.moller@regionhallands.se

Lunch serveras från kl 12.

Föreläsare
Representanter från Terapigrupp Palliation:
Specialistsjuksköterska Magdalena Bengtsson (S), Kirurgkliniken, Hallands sjukhus
Dr Barbro Asserlund, Hemsjukvården, Kungsbacka
Dr Marie Benktander, Medicinsk specialistvård, Hallands sjukhus
Dr Katarina Engström, Kirurgkliniken, Hallands sjukhus
Distriktssköterska Ylva Johansson, Hyltebruks kommun
Specialistsjuksköterska Anneli Kilersjö, Medicinsk specialistvård, Hallands sjukhus
Dr Magnus Lejon, VC Hertig Knut
Gunilla Svensson, Kirurgkliniken, Hallands sjukhus
Dr Lukas Zandén, VC Bäckagård
Dr Anders Öman, Kirurgkliniken, Hallands sjukhus

Medverkande                                                                

Informationssköterska Katarina Möller

Anmälan till
lakemedelskommitten@regionhalland.se