Information om arrangemanget

Det här seminariet ger oss information om hur vi bör diagnosticera och behandla hjärtsvikt för att minska följdverkningarna av sjukdomen och öka patienters livskvalitet. Kopplingar kommer att göras till den nya processen för hjärtsjukvård i Halland.

Terapirekommendationer 2017 framsida

Borde inte hjärtsvikt vara en hjärtefråga för oss alla?

Det finns nämligen idag runt 250 000 patienter med folksjukdomen hjärtsvikt i Sverige. Det innebär att det på en medelstor halländsk vårdcentral finns minst 150 listade patienter med hjärtsvikt. Men det är inte alltid en lätt sjukdom att diagnosticera. Enligt RiksSvikt uppfyller mer än 50 procent av patienterna inte accepterade diagnoskriterier

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet och nedsatt livskvalitet för patienterna. Sjukdomen medför också stora kostnader, Björn, som är en av föreläsarna, har i en studie visat att kostnaden i Sverige är 5,0-6,7 miljarder kronor per år.

Trots att det inom området hjärtsvikt finns bra evidens för hur patienter skall behandlas utifrån data från stora välkontrollerade studier samt att det finns regelbundet uppdaterade riktlinjer för diagnostik och behandling (nationella såväl som europeiska) så finns det data som visar att många patienter är utan adekvat basbehandling och att följsamheten till behandling efter sjukhusvårdad hjärtsvikt är dålig i riket överlag. Tyvärr positionerar sig Halland i öppna jämförelser sämst när det gäller t.ex. antalet hjärtsviktspatienter som får läkemedelsbehandling.

Enligt en SIFO-undersökning vet 78 procent av patienter med hjärtsvikt inte vad sjukdomen innebär. Flertalet patienter har dålig kunskap om sina mediciner och om sin sjukdom, vilket medför att de inte i tid kan känna igen tecken på försämring och kontakta sin doktor i tid, vilket resulterar i ökad frekvens återinläggningar

Behov finns alltså både av att förbättra diagnostik såväl som behandling genom att mer strikt följa nationella riktlinjer men också av att öka kunskapen hos våra patienter om sin sjukdom för att på så sätt öka följsamhet.

Studier har t.ex. visat att bättre omhändertagande och behandling kan förhindra 50 procent av alla sjukhusinläggningar och det skulle alltså vara en vinst för både patienter och sjukvård om vi i större utsträckning behandlade enligt riktlinjer och ökade följsamheten för att på så vis undvika komplikationer.

 

Föreläsare

Björn Agvall är distriktsläkare på Nyhems vårdcentral och har disputerat med en avhandling om hjärtsviktsmottagning i primärvård.

Ulf Ahremark är överläkare och kardiolog vid medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad och har ett särskilt intresse för hjärtsviktsomhändertagande.

 

 Anmälan

Via kompetensportalen (klicka på länken):
Fredagen den 15 sep, 13.30 – 16.30   Hotell Mårtensson, Halmstad

Privata vårdgivare och kommun
Arbetar du för en privat vårdgivare eller kommun och inte har ett konto på Region Hallands extranät måste du först skapa det. Se nedan hur du går tillväga.

Så här skapar du ett konto på extranätet

Klicka sedan här för att komma till komptensportalen

Där får du skapa ett nytt konto via länken ”Har du inget konto? Anmäl dig här”.