Information om arrangemanget

Etik i samröre med läkemedelsindustrin anordnas i samarbete med FoU.

 

Detta tillfälle har tyvärr ställts in pga för få deltagare. Vi hänvisar till föreläsningarna i Varberg samt i Kungsbacka.