Information om arrangemanget

Etik i samröre med läkemedelsindustrin anordnas i samarbete med FoU.

Upplägget planeras bli interaktivt, med målsättning att du går därifrån med uppgraderad förmåga att värdera vilket läkemedel som är lämpligast att välja i vilken situation.

 

Agenda

13.30                 Kontakter med industrins försäljningsmaskineri

                           -Kring etik

                           -Marknadsföring i gränszonen

                           -Kritisk granskning av läkemedelsstudier

                           Eva Bornefalk, ordförande Läkemedelskommittén Halland

14.45                 Fika

15.15                 Regelverk

                           Katarina Ekelöf, utvecklare och lokal nodsamordnare för Kliniska studier, FoU Halland

15.40                 Forskningens möjligheter

                           Elisabeth Björk, docent, global vice president AstraZeneca

16.00                 Uppföljande diskussion         

 

Anmälan

Via kompetensportalen eller via mail till lakemedelskommitten@regionhalland.se

Privata vårdgivare och kommun
Arbetar du för en privat vårdgivare eller kommun och inte har ett konto på Region Hallands extranät måste du först skapa det. Se nedan hur du går tillväga.

Så här skapar du ett konto på extranätet

Klicka sedan här för att komma till komptensportalen

Där får du skapa ett nytt konto via länken ”Har du inget konto? Anmäl dig här”.