Nationella mätningar

Varje år genomförs nationella mätningar för att följa hur framgångsrik patientsäkerhetssatsningen är i respektive landsting/region. Då mäts bland annat förekomsten av vårdrelaterade infektioner, trycksår och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.

Resultatet från dessa mätningar ligger sedan till grund för förbättringsarbete. Att få beskrivande data på hur det ser ut i vår verksamhet är en drivkraft för oss att bli ännu bättre.

Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Förekomst av trycksår

Vårdrelaterade infektioner

Mätning av patientsäkerhetskultur

Antibiotikaanvändning

Överbeläggningar

Strukturerad journalgranskning