Så arbetar vi

Region Halland har system och rutiner för att minimera risken för vårdskador. Säker vård är grunden för en god vård av hög kvalitet.

”Fotograf: Fröken Fokus

Vi arbetar systematiskt med patientsäkerhet för att förebygga, tidigt upptäcka risker och att mildra konsekvenserna av inträffade vårdskador. När det inträffat en vårdskada utreder vi vad som ledde fram till händelsen och åtgärdar de bakomliggande orsakerna. Detta för att minska risken att händelsen ska inträffa igen.

Genom att kartlägga och analysera vilka risker som finns i varje verksamhet försöker vi göra vården så säker som möjligt.