Avvikelsehantering

En avvikelse är något som inte överensstämmer med normala rutiner eller en enskilds vårdförlopp.

Det förekommer risker i alla verksamheter, förhållanden som som kan leda till att en avvikelse inträffar. Avvikelser i sin tur delas in i negativa händelser och tillbud. Negativa händelser leder till en konsekvens, ett tillbud är en händelse som inte får någon konsekvens. En risk kan vara otillräckliga lokaler, bristande kompetens eller otydliga rutiner.

En avvikelse eller en risk ska alltid rapporteras.